İSTANBUL ULUSLARARASI ARENA BALIK AVI YARIŞMALARI

iiafc.com, İSOBDER – İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği’ nin Ülkemizde organize edeceği uluslararası balık avı yarışmalarının resmi internet sayfasıdır.

Kuruluş amacı; ülkemiz Amatör ve Sportif balık avcıları arasında iletişimin güçlü tutulması, sürdürülebilirliğin sağlanması için sportif avcılığın geliştirilmesi ve yayılmasının sağlanması ve düzenlenen yarışmaların tarihsel takvimi yapılıp her zaman göz önünde bulundurularak katılımcıların daha rahat plan yapmalarını sağlamaktır.

İSOBDER – İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği

STRATEJİK PLAN

Son yıllarda Sportif balıkçılık alanında Dünya’da ve Avrupa’da önemli başarılara imza atarak Ülkemizin uluslararası arenada söz sahibi olma adına önemli adımlar atılmıştır.
Sportif balıkçılığa dair faaliyetlerimizi ve bu alandaki başarılarımızın sürekliliğini sağlamak için kaynakların daha etkili, daha ekonomik ve verimli olarak kullanılması hedeflenmektedir.

  • Sportif olta balıkçılığı, eğitim ve turizm alanında faaliyet gösteren kurum ve kişiler ile eğitim ve gelişim programları düzenlemek, bu alanda görev yapmakta olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek, ulusal ve uluslararası ölçekte önem arz eden konulara yönelik çalışmalar ve analizler yapmak planlarımız arasındadır.
  • Sportif balıkçılık hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile uluslararası alanda sportif başarıların artırılmasını sağlamak.
  • Sportif balıkçılığın gelişimi için alt yapı çalışmalarına destek vererek yetişmiş sporcu ve başarıyı destekleyen bir hizmet anlayışı sergilemek.
  • Sportif balıkçılık alanında uluslararası gelişmeleri takip etmek, uluslararası kurumlarla ilişkilerini ve iletişimini güçlendirmek; bu amaçla faaliyet takviminde yer alan yurt içi uluslararası faaliyetlerin organizasyonlarını yürütmek, var olan organizasyon ve benzeri etkinliklere katılarak ülkenin temsilini etkin bir şekilde gerçekleştirmek.
  • Sportif balık avcılığı yarışmaları ve faaliyetlerine katılan kişilerin arttırılmasını sağlayarak, sportif balıkçılığın tabana yayılmasını, aktif olmayan illerde de tanınmasını ve sporcu sayısının artmasını sağlamak.
  • Ev sahipliği yapmayı planladığımız uluslararası faaliyetlerin, koordinasyon sağlayarak düzenlenmesini sağlamak, nitelikli sportif balıkçılık uluslararası organizasyonların ülkemizde yapılması ve sayısının arttırılması için çalışmalar yürütmek.

Bu hedeflere ulaşmanın planlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin farkında olarak, ülkemizin Sportif Olta Balıkçılığı alanında başarısını nitelikli bir şekilde temsil edilerek büyük bir katma değer elde edeceğimiz inancıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Amacımız, benimsediğimiz bu amaç ve vizyon doğrultusunda hazırladığımız Stratejik Plan ile gelecek hedeflerimizi gerçekleştirmektir.